Protecția datelor

Lety Transport / Lety Pflege SRL (numit si operator) se aliniaza la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului referitor la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (numit in continuare Regulament). Persoanele mentionate in primul paragraf vor fi numite in continuare "persoane vizate".Persoanele vizate se pot adresa in orice moment responsabilului desemnat, la adresa de e-mail cosmin.dan@letypflege.com sau la adresa de corespondenta Lety Transport / Lety Pflege SRL , Str. Sportului nr. 4a , sc. 1 , ap. 6, Resita , Jud. Caras-Severin.

Operatorul se obliga sa respecte principiile Regulamentului, asigur‚nd prelucrarea corecta, legala si transparenta a datelor; colectarea acestora in scopurile enumerate mai jos; colectarea exclusiva a datelor necesare indeplinirii operatiunilor presupuse de activitatea legala a operatorului; stocarea/depozitarea datelor in conditii de siguranta, fara a le instraina tertilor, in afara conditiilor speciale prevazute de legislatia in vigoare; respectarea integrala a drepturilor persoanelor vizate.Persoanelor vizate li se garanteaza urmatoarele drepturi prevazute de Regulament: de a fi informate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 13, 14), de acces la datele prelucrate (art. 15); de rectificare a datelor (art. 16); de stergere a datelor si dreptul de a fi uitati (art. 17), de a restrictiona prelucrarea (art. 18); la portabilitatea datelor (art. 20); de a se opune prelucrarii datelor in cazul datelor prelucrate pentru scopuri de marketing (art. 21); de a nu fi supuse unei decizii cu caracter automat (art. 22); de a depune o pl‚ngere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP (art. 77); de a se adresa justitiei in cazul in care constata incalcari ale prevederilor Regulamentului.

Scopurile in care datele persoanelor vizate sunt colectate si prelucrate sunt strict legate de transportul de persoane, activitatea principala a operatorului (eliberarea documentelor de calatorie), precum si de derularea raporturilor operator/ angajati. Datele personale nu sunt utilizate in scop publicitar si nu sunt transmise catre terti.

Categoriile de date personale pe care operatorul le colecteaza/ prelucreaza sunt: nume, prenume, adresa, e-mail/ numar telefon, codul numeric personal, serie si numar act identitate, precum si informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookie. Site-ul operatorului poate contine legaturi catre alte site-uri sau pagini web care nu sunt proprietatea operatorului, iar acesta nu isi asuma responsabilitatea cu privire la continutul sau la politicile de functionare ale acestora.Este acordata o atentie deosebita prelucrarii datelor minorilor, care se realizeaza in conformitate cu art. 8 al Regulamentului. Minorii pot achizitiona servicii de la operator numai cu acordul reprezentantului/ tutorelui legal, in conformitate cu legislatia in vigoare.Stocarea datelor cu caracter personal este destinata mentinerii evidentei activitatilor desfasurate, pentru protejarea si exercitarea altor drepturi conform legislatiei in vigoare. Unitatile de stocare ale operatorului sunt securizate corespunzator, iar documentele in format letric sunt depozitate / arhivate / casate in conformitate cu principiile Regulamentului. Colectarea datelor cu regim special de protectie, cum sunt seria si numarul actului de identitate si codul numeric personal vor fi colectate si prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei acestor date.Durata stocarii datelor personale poate fi o perioada mai indelungata de timp, in vederea realizarii de statistici pentru imbunatatirea serviciilor, cercetari/studii de piata realizate de catre operator.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca aceasta politica poate suferi modificari periodice, care vor fi publicate pe site-ul oficial la sectiunea destinata acestui scop. Va recomandam sa verificati periodic pagina, pentru a fi la curent cu actualizarile.Politica privind protectia datelor cu caracter personal se aplica la nivelul intregii institutii, care administreaza in conditii de siguranta datele personale ale persoanelor vizate. Toti angajatii si colaboratorii operatorului sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal oferite de catre persoanele vizate.
Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea automata a datelor prin functionarea site-ului www.LETYTRANSPORT.RO, va rugam sa nu utilizati acest site.